Тодорхойлолт

2023-01-04


КГ-т БНХАУ-д түр болон байнга оршин суугаа Монгол Улсын иргэдийн хүсэлтийн дагуу тодорхойлолт олгоно.

1. Иргэний үнэмлэх, гадаад паспорт

3. Үйлчилгээний хураамж 10 ам.доллар түүнтэй тэнцэхүйц юань