Хууль тогтоомж

2022-11-28


Хуул:

- Дипломат албаны тухай

- Монгол Улсын иргэн гадаадад хувийн хэргээр зорчих, цагаачлах тухай

- Иргэдээс төрийн байгууллага, албан тушаалтанд гаргасан өргөдөл, гомдлыг шийдвэрлэх тухай

- Иргэний улсын бүртгэлийн тухай

- Нотариатын тухай

- Гадаадын иргэний эрх зүйн байдлын тухай

- Улсын тэмдэгтийн хураамжийн тухай

- Харьяатын тухай

- Зөрчлийн тухай

- Хүн худалдаалахтай тэмцэх тухай
 

УИХ, ЗГ-ын тогтоол:

- Монгол Улсын Консулын дүрэм

- Хилийн чанадад байгаа Монгол Улсын иргэдэд туслах сангийн дүрэм

- Монгол Улсын виз олгох журам  

- Монгол Улсын үндэсний энгийн гадаад паспорт олгох, эзэмших, хадгалах журам

- Гадаадын иргэнийг Монгол Улсаас албадан гаргах болон Монгол Улсад дахин оруулахгүй байх хугацааг тогтоох журам

- Гадаадын иргэн Монгол Улсад оршин суух болон түүнийг бүртгэх журам