Консулын газрын бүрэлдэхүүн

2022-11-28


 

Нэр

Албан тушаал

Т.Мөнхгэрэл

Консул

Э.Түвшинбаяр

Дэд Консул

М.Энх-Ертөнц

Консулын техник ажилтан

Б.Оюунболор

Консулын техник ажилтан

Ж.Гүнтэвсүрэн

Консулын техник ажилтан

Ц.Батхишиг

ААЭЖ