images

Эрээн хотын хэвийн байдалд шилжсэн тухай

Шуурхай мэдээ

2022-09-16

23

Эрээн хотын Шуурхай штабын мэдээллээр, 2022 оны 9 дүгээр сарын 15-ны өдрийн 18 цагаас эхлэн тус хотын дунд эрсдэлтэй байсан бүсүүдийн зэрэглэлийг бууруулж бага эрсдэлтэй бүс болгон зарлаж, Эрээн хотыг хэвийн нөхцөлд шилжсэн шийдвэрийг гаргав.