images

Эрээн хот дахь цар тахлын нөхцөл байдлын талаар

Шуурхай мэдээ

2022-09-09

86

Эрээн хотын Шуурхай штабын мэдээллээр, тусгаарлалтын бус газраас буюу Эрээн төмөр замын өртөөний албан хаагчаас 1 эерэг тохиолдол илэрсэн. Ойрын 1375, дам харилцааны 1818 хүнийг тус тус тусгаарлаж, 1191 хүнийг нэгдсэн тусгаарлалтаас, 1220 хүнийг гэрийн тусгаарлалтаас гаргажээ. Өндөр эрсдэлтэй 1, дунд эрсдэлтэй 4 байгаагаас хотын бусад хэсгийн бага эрсдэлтэй бүсэд тооцож байна.