Гэрлэлтийн бүртгэл

2023-01-04


Монгол Улсын иргэн гэрлэлтээ КГ-т батлуулахад доорх материалыг бүрдүүлнэ. Үүнд:

 1. Иргэний үнэмлэхний хуулбар /хугацаа дуусаагүй байх/
 2. Гэрлээгүй, өмнөх гэрлэлтээ цуцлуулсан талаар УБЕГ-ын лавлагаа. ТҮЦ машин болон Е-mongolia гийн лавлагаа байж болно. 
 3. Гэрлэлтээ бүртгүүлэхийг хүссэн дэлгэрэнгүй өргөдөл /эхнэр, нөхөр болох иргэн тус тусдаа бичиж огноо, гарын үсэг зурсан байх/
 4. Эхнэрийн талын гэрч болон нөхрийн талын гэрчийн тус тусын өргөдөл  /овог нэр бүтэн бичих, регистрийн дугаар тусгасан байх/ 
 5. Гэрлэснийг бүртгэх анкет, огноо, гарын үсэг зурсан байх
 6. Эрүүл мэндийн тодорхойлолт /ДОХ, сэтгэц, сүрьеэний шинжилгээ/ эхнэр, нөхөр дундаа нэг маягт бөглүүлэх

 БНХАУ болон бусад гадаадын иргэний бүрдүүлэх материал: 

 1. Гадаад паспортын хуулбар эсвэл жолооны үнэмлэхний хуулбар /төрсөн огноо бичигдсэн байх/
 2. Тухайн улсын холбогдох байгууллагаас өгсөн гэр бүл болсныг нотлох бичиг /эх хувь/ /Тухайн улсын хэлнээс Монгол хэлрүү орчуулсан байх/ 
 3. эсвэл тухай иргэн өөрийн улсдаа гэрлээгүйг нотлох бичиг /эх хувь/ /Тухайн улсын хэлнээс Монгол хэлрүү орчуулсан байх/ 
 4. Гэрлэлтээ бүртгүүлэхийг хүссэн эх хэл дээрээ бичсэн өргөдөл /Монгол хэл дээрх албан бус орчуулгын хамт, орчуулгын маягт хавсаргав/
 5. Гэрлэлтийн гэрчийн өргөдөл, гадаадын иргэн гэрч болох тохиолдолд монгол хэл дээрх албан бус орчуулга /төрсөн огноо тусгасан байх/ 
 6. Эрүүл мэндийн тодорхойлолт /ДОХ, сэтгэц, сүрьеэний шинжилгээ/

Гэрлэлтээ бүртгүүлэхэд гэрлэх хос өөрийн биеэр КГ-т ирж бүртгүүлэх шаардлагатай. Гэрлэлтийн гэрч нь 18 нас хүрсэн байх ба гэрчээр байлцах.  

Жич: Гэрлэлтийг Монгол Улсад бүртгүүлэх тохиолдолд Харьяа дүүргийн бүртгэлийн хэлтэст хандана.