Виз-签证

2024-03-01


I. Гадаадын иргэн виз мэдүүлэхдээ дараах баримт бичгийг бүрдүүлнэ:

-Гадаад паспорт эх хувиар (гадаад паспортын хуулбар болон иргэний үнэмлэхийн хуулбар)

-Цээж зураг 3.5 см x 4.5 см хэмжээтэй 1 хувь

-Мэдүүлгийн анкетийг татаж авч , бүрэн бөглөж ирэх

-Визийн зөвшөөрөл (Гадаадын иргэн харъяатын газраас авна. Визийн зөвшөөрөл (immigration.gov.mn))

-Визийн хураамжийг КГ-т QR кодоор төлнө. (Бэлэн мөнгө хүлээн авахгүй)

-Өөрийн биеэр ирэх

 

 

II. 申请蒙古国签证人员注意事项

持有邀请函申请签证:

  • 需要完整填好的签证申请表格(表格可下载 或到领事馆领取)。如果申请表格未填不完整会不接受申请材料或拒签。
  • 护照有效期为入境当日起6个月以上 (护照原件,必须有空白签证页 )
  • 护照首页和身份证复印件
  • 一张两寸的白底证件照(照片贴于申请表格右上角)
  • 蒙古国移民局审核的邀请函复印件
  • 签证费可用微信或银行卡结算,一律不收现金。
  • 必须本人提交申请签证材料(签证官会面试)

申请旅游、文体和过境签证:

2024年3月1日起K2(旅游)、K4(文体)、K6(过境)类签证仅提供电子签证,请在线办理。申请电子签证者可登录https://evisa.mn/cn 或扫二维码申请相关类签证。

蒙古国电子签证指南