ХУРДАН цэг

2024-02-14


 

 

Төрийн цахим үйлчилгээг  МУ-ын иргэн та хурдан шуурхайгаар төрийн 51 байгууллагын 467 төрлийн үйлчилгээг цаг алдахгүй, хүндрэл, чирэгдэлгүй, шуурхай авах боломжтой.

“ХУРДАН” цэгээс:

   - нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөлтийн талаарх тодорхойлолт,

   - иргэний үнэмлэхийн лавлагаа,

   - гадаад паспортын лавлагаа,

    -иргэний оршин суугаа газрын хаягийн бүртгэлийн лавлагаа,

   - авто тээврийн хэрэгслийн торгуулийн мэдээлэл,

    -жолоочийн лавлагаа, мэдээлэл,

   - эрүүл мэндийн даатгалын төлөлт шалгах,

    -жолоодох эрхийн оноо,

   - шинжилгээний хариу авах,

   - зээлийн мэдээллийн лавлагаа,

   - үл хөдлөх эд хөрөнгөтэй эсэх лавлагаа,

   -хуулийн этгээд улсын бүртгэлд бүртгэлтэй эсэх лавлагаа

    -иргэний үнэмлэх дахин авах,

    -ажилгүйдлийн тэтгэмж авах хүсэлт гэх мэт..

Бүрдүүлэх материал:

-КГ-ын өргөдлийн маягтийг бөглөнө.

-Хурууны хээ КГ-т уншуулна.

-Төлбөртэй лавлагаа, тодорхойлолт болон үйлчилгээг МУ-ын төлбөрийн систем,  QR кодоор ЗӨВХӨН төлнө.