www.evisa.mn

2024-03-01


Монгол улс 2021 оны 10 дугаар сары 01-ний өдрөөс эхлэн Монгол улсын цахим визийн www.evisa.mn системийг /Electronic Visa Application System/   нэвтрүүлэн ашиглаж байна.

2024.03.01-ний өдрөөс эхлэн Монгол Улсад 30 хүртэлх хоногийн хугацаанд зорчих Хятад улсын иргэд дараах 3 ангиллын визийг  ЗӨВХӨН цахимаар мэдүүлнэ. Үүнд:

-Аялал жуулчлалын К2,

-Соёл урлаг, спортын тэмцээн уралдаан, арга хэмжээнд орлоцох, кино,контент бүтээхээр ирэх гадаадын иргэнд олгох К4,

-Дамжин өнгөрөх К6 /10 хүртлэх хоногийн хугацаанд зорчих/

Ингэснээр Монгол Улсын цахим виз мэдүүлэгч өөрт ойр байрлах Монгол  Улсын Дипломат төлөөлөгчийн газарч хандан паспорт болон бусад эх материалыг өөрийн биеэр авч очих шаардлагагүй болж, визээ цахимаар буюу өөрийн цахим шуудангаар дамжуулан 72 цагийн дотор хүлээн авах  боломжтой болж байгаа юм.

Жич*  дээрх ангилалын визийг тус КГ-т цаасаар мэдүүлэх боломжгүй.

    

签证

申请蒙古国签证人员注意事项

持有邀请函申请签证:

  • 需要完整填好的签证申请表格(表格可下载 或到领事馆领取)。如果申请表格未填不完整会不接受申请材料或拒签。
  • 护照有效期为入境当日起6个月以上 (护照原件,必须有空白签证页 )
  • 护照首页和身份证复印件
  • 一张两寸的白底证件照(照片贴于申请表格右上角)
  • 蒙古国移民局审核的邀请函复印件
  • 签证费可用微信或银行卡结算,一律不收现金。
  • 必须本人提交申请签证材料(签证官会面试)

申请旅游、文体和过境签证:

2024年3月1日起K2(旅游)、K4(文体)、K6(过境)类签证仅提供电子签证,请在线办理。申请电子签证者可登录https://evisa.mn/cn 或扫二维码申请相关类签证。

蒙古国电子签证指南