Консулын газрын бүрэлдэхүүн

2023-08-01


 

Нэр

Албан тушаал

Т.Мөнхгэрэл

Консул

Э.Түвшинбаяр

Дэд Консул

Б.Оюунболор

Консулын техник ажилтан

Ж.Гүнтэвсүрэн

Консулын техник ажилтан

Ж.Үүрмандах

Консулын техник ажилтан

Ц.Мөнх-очир

ААЭЖ